შეავსე განაცხადი

დაითვალე სარგებელი

ისტორია

"გირო კრედიტი", რომლის ძირითად საქმიანობას ფინანსური  ოპერაციების წარმოება წარმოადგენს დაფუძნდა  2010 წლის 21 ოქტომბერს, კომპანიას თავისი საქმიანობიდან გამომდინარე ეროვნული ბანკის მიერ მიენიჭა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის სტატუსი (2011წ.20 დეკემბერი) რამაც კიდევ უფრო გაზარდა და გაამყარა მისი წილი ფინანსურ ინსტიტუტებს შორის. ამასთანავე გახდა სანდოობის მაღალი ხარისხის და ხელსაყრელი საკრედიტო პირობების მქონე ორგანიზაცია. დღიდან დაარსებისა კომპანია დინამიურად ვითარდება ქართულ ფინანსურ ბაზარზე,მუდმივად სთავაზობს მომხმარებელს მაღალხარისხიანი ფინანსური მომსახურების ფართო არჩევანს, რაც განაპირობებს კომპანიისა და მომხმარებლის წარმატებულ ურთიერთთანამშრომლობას.გამომდინარე აქედან, კომპანიის ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტი,სწორედ...

სიახლეები

ახალი ფილიალი

13 თებერვალი, 2017
ფუნქციონირება დაიწყო  მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტის ახალმა...

უზრუნველყოფით გაცემული სესხები

27 სექტემბერი, 2016
სიახლეა  უზრუნველყოფით გაცემულ (ჯარიმიან) სესხებთან დაკავშირებით...