მისია და მიზნები

               მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაგირო კრედიტისმისიაა მომხმარებლებზე მრავალფეროვანი, მაღალხარისხოვანი, და ხელმისაწვდომი ფინანსური მომსახურების შეთავაზება.  თითოეულ კლიენტზე ინდივიდუალური პირობების მორგება, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება,კონფიდიციალურობა,საიმედოობა და სტაბილურობა.აქედან გამომდინარე კომპანიის ხარისხიანი,საიმედო და სტაბილური განვითარების საფუძველი კლიენტთან გრძელვადიანი ურთიერთობის დამყარება და განმტკიცებაა,რომელიც ორგანიზაციის თანამშრომელთა გუნდური სულისკვეთების საფუძველზეა აგებული და საქმისადმი პროფესიონალურ მიდგომას ეფუძნება,რაც აისახება ჩვენი კომპანიის ღირებულებებზე.

მიკროსაფინასო ორგანიზაციაგირო კრედიტის განვითარების ძირითად სტრატეგიასა და მიზანს წარმოადგენს არა მხოლოდ ბიზნესის მოცულობისა და ბაზრის წილის ზრდა, არამედ პრიორიტეტულია საკრედიტო პორთფელის ხარისხის გაუმჯობესება, მომსახურების სტანდარტისა და ეფექტიანობის ამაღლება, ბაზარზე სანდო და ცნობადი რეპუტაციის დამკვიდრება, აღნიშნული მიზნის მისაღწევად კომპანიას გააჩნია, გამოცდილი, პროფესიონალებით დაკომპლექტებული გუნდი, მყარი ფინანსური პარტნიორები და გამართული ორგანიზაციული სტრუქტურა.

 

 

 იმ შემთხვევაში თუ გადაწყვეტთ შპს მისო „გირო კრედიტში“ ამა თუ იმ ფორმით თანხის განთავსებას,გთხოვთ, გაეცნოთ ქვემოთ მოცემულ გაფრთხილების ტექსტს და გაითვალისწინოთ: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „გირო კრედიტი“ არ არის ლიცენზირებული ბანკი და ბანკისგან განსხვავებით მასზე ვრცელდება მსუბუქი ზედამხედველობის რეჟიმი. მისი გაკოტრების შემთხვევაში, თქვენ შესაძლოა ვერ დაიბრუნოთ თქვენი თანხა.

შეავსე განაცხადი

დაითვალე სარგებელი