კომპანიის შესახებ

   "გირო კრედიტი" დაფუძნდა 2010 წლის 21ოქტომბერს, კომპანიის საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს ფინანსური მომსახურება, რომელიც მომხმარებელს სხვადასხვა ტიპის სესხებს სთავაზობს. კომპანიას თავისი საქმიანობიდან გამომდინარე ეროვნული ბანკის მიერ მიენიჭა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის სტატუსი (2011წ.20დეკემბერი) რამაც კიდევ უფრო გაზარდა და გაამყარა მისი წილი ფინანსურ ინსტიტუტებს შორის. დაარსების დღიდან კომპანია დინამიურად ვითარდება ქართულ ბაზარზე, მუდმივად სთავაზობს მომხმარებელს მაღალხარისხიანი ფინანსური მომსახურების ფართო არჩევანს.

   მერვე წელია, გირო კრედიტი წარმატებით ოპერირებს ქართულ ბაზარზე, დღესდღეობით 5 ფილიალით არის წარმოდგენილი და მომხმარებელს სთავაზობს შემდეგ პროდუქტებს: ბიზნეს სესხს, აგრო სესხს, იპოთეკურ სესხს, ვალუტის კონვერტაციას და სესხებს ავტო, ოქროს და სპეც ტექნიკის უზრუნველყოფით.

   კომპანიის წარმატების საფუძველს ფინანსურ სტაბილურობასთან ერთად წარმოადგენს გუნდური სულისკვეთება, პროფესიონალიზმი, სანდოობა და გამჭვირვალობა.გირო კრედიტი წარმოადგენს ორგანიზაციას რომელიც გამოირჩევა სანდოობის მაღალი ხარისხით, ხელმისაწვდომი პირობებითა და საუკეთესო მომსახურების სერვისით.

მისია & მიზნები

      მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „გირო კრედიტის“ მისიაა მომხმარებლებს შესთავაზოს მათზე მორგებული მრავალფეროვანი, ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი ფინანსური მომსახურება. ჩვენი მიზანია ხელი შევუწყოთ მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას, სამუშაო ადგილების შექმნას, წვლილი შევიტანოთ ქართული ეკონომიკის გაძლიერებაში და ჩავერთოთ სიღარიბის წინააღმდეგ ბრძოლაში.

      მიკროსაფინასო ორგანიზაცია „გირო კრედიტის“ განვითარების ძირითად სტრატეგიასა და მიზანს წარმოადგენს არა მხოლოდ ბიზნესის მოცულობისა და ბაზრის წილის ზრდა, არამედ პრიორიტეტულია საკრედიტო პორთფელის ხარისხი, მომსახურების სტანდარტი და ეფექტიანობა, ბაზარზე სანდო და ცნობადი რეპუტაცია.

„გირო კრედიტის“ მთავარი პრინციპები:

ხარისხი & სერვისი

      „გირო კრედიტის“ ერთ-ერთი მთავარი ღირებულებაა, მაღალი ხარისხის სტანდარტების დადგენა მუშაობის ყველა ასპექტში. აქედან გამომდინარე, კომპანია მუდმივად ზრუნვას ხარისხისა და სერვისის გაუმჯობესებაზე. ისწრაფის რათა შეისწავლოს მომხმარებლების მოთხოვნილებები და გამოიყენოს ყველა რესურსი მათთვის საუკეთესო პირობების შესათავაზებლად.

გუნდურობა

      ჩვენ წარმატება ძირითადად დამოკიდებულია თანამშრომლებზე. აქედან გამომდინარე, კომპანია აქცენტს აკეთებს მაღალი რანგის პროფესიონალების დასაქმებასა და შენარჩუნებაზე, კომპლექსური დასაქმების სტრუქტურის, სამოტივაციო სქემების, წახალისების, გადამზადების და განვითარების პროგრამების მეშვეობით.

პასუხისმგებლობა

      გირო კრედიტი ამაყობს თავისი წილი პასუხისმგებლობით, რომელიც მას აკისრია ეკონომიკური ზრდის პროცესში მონაწილეობის, ფინანსური სექტორის გაძლიერების და ქვეყნის შიგნით მრეწველობის განვითარების კუთხით. აქედან გამომდინარე, კომპანიის პოლიტიკა იგეგმება მოცემული მიზნების გათვალისწინებით.

ზევით

მოგვწერეთ !

)
    is typing...

    შეავსეთ ქვემოთ მოცემული ფორმა და ჩვენი ოპერატორი დაგეხმარებათ.

    ჩათის დაწყება დახურვა