სიახლეები

27 სექტემბერი, 2016

უზრუნველყოფით გაცემული სესხები

სიახლეა  უზრუნველყოფით გაცემულ (ჯარიმიან) სესხებთან დაკავშირებით, კერძოთ თუკი სესხზე დარიცხული ჯარიმა მიაღწევს ძირი თანხის 15%-ს ჯარიმის დარიცვა შეწყდება და 

შესაბამისად გაგძელდება მხოლოდ პროცენტის დარიცხვა.

შეავსე განაცხადი

დაითვალე სარგებელი