ბიზნეს სესხი

ბიზნეს სესხი უზრუნველყოფის გარეშე და უზრუნველყოფით.

 

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი გაძლევთ საშუალებას განავითაროთ და გააფართოვოთ თქვენი ბიზნესი

 

ბიზნეს სესხი უზრუნველყოფის გარეშე, ერთ დღეში.

 

1000-დან  5000 ლარამდე

 

 

სესხი გაიცემა  ეროვნულ ვალუტაში, ინდივიდუალურ მეწარმეებზე(ინდ.მეწარმე), კლიენტი უნდა ფლობდეს ბიზნესს (ვაჭრობა, მომსახურება, წარმოება...) და ქონდეს შემოსავალი აღნიშნული ბიზნესიდან.

 

სესხის პროცენტის და ძირის დაფარვის გადახდა შესაძლებელია „გირო კრედიტის“ ფილიალებში,საქართველოს ბანკის სწრაფი გადახდის აპარატებით..

 გირო კრედიტი გთავაზობთ თქვენს საჭიროებებზე მორგებულ, მაღალი ხარისხის ფინანსურ მომსახურებას, დაბალი საპროცენტო განაკვეთითა და მინიმალური დოკუმენტაციით.

 

 

 

 

 იმ შემთხვევაში თუ გადაწყვეტთ შპს მისო „გირო კრედიტში“ ამა თუ იმ ფორმით თანხის განთავსებას,გთხოვთ, გაეცნოთ ქვემოთ მოცემულ გაფრთხილების ტექსტს და გაითვალისწინოთ: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „გირო კრედიტი“ არ არის ლიცენზირებული ბანკი და ბანკისგან განსხვავებით მასზე ვრცელდება მსუბუქი ზედამხედველობის რეჟიმი. მისი გაკოტრების შემთხვევაში, თქვენ შესაძლოა ვერ დაიბრუნოთ თქვენი თანხა.