ბიზნეს სესხი

ბიზნეს სესხი უზრუნველყოფის გარეშე და უზრუნველყოფით.

 

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი გაძლევთ საშუალებას განავითაროთ და გააფართოვოთ თქვენი ბიზნესი

 

ბიზნეს სესხი უზრუნველყოფის გარეშე, ერთ დღეში.

 

1000 დან - 5000 ლარამდე

 

 


 

სესხი გაიცემა  ეროვნულ ვალუტაში, ინდივიდუალურ მეწარმეებზეებზე(ინდ.მეწარმე), კლიენტი უნდა ფლობდეს ბიზნესს (ვაჭრობა, მომსახურება, წარმოება...) და ქონდეს შემოსავალი აღნიშნული ბიზნესიდან.

სესხი გაიცემა ეროვნულ/უცხოურ ვალუტაში იურიდიულ პირებზე,კლიენტი უნდა ფლობდეს ბიზნესს (ვაჭრობა,მომსახურება,წარმოება..) და ქონდეს შემოსავალი აღნიშნული ბიზნესიდან.

 

სესხის პროცენტის და ძირის დაფარვის გადახდა შესაძლებელია „გირო კრედიტის“ ფილიალებში,საქართველოს ბანკის სწრაფი გადახდის აპარატებით..

 


 

 

        გირო კრედიტი გთავაზობთ თქვენს საჭიროებებზე მორგებულ, მაღალი ხარისხის ფინანსურ მომსახურებას, დაბალი საპროცენტო განაკვეთითა და მინიმალური დოკუმენტაციით.