ოქროს სესხი ლარში

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „გირო კრედიტი’’ გთავაზობთ  სეხებ ოქროს (ვერცხლი, ბრილიანტი) უზრუნველყოფით  ლარში.

 

     

  

 

 *გადახდა თვეში ერთხელ.

  *მომხმარებლის სურვილის შემთხვევაში 90 დღეში ერთხელ.

 

   ჩვენ შესაძლებლობას გაძლევთ ნებისმიერ დროს გაზარდოთ  სესხის ძირი თანხა გირაოს შეფასების ფარგლებშიშეამციროთ იგი რათა მომდევნო თვეში ნაკლებ თანხაზე გქონდეთ სარგებელი გადასახდელი, რაც ნიშნავს სესხის ეტაპობრივად დაფარვასპირგასამტეხლოს გარეშე.

 

  სესხის პროცენტის და ძირის დაფარვის გადახდა შესაძლებელია „გირო კრედიტის“ ფილიალებში,საქართველოს ბანკის სწრაფი გადახდის აპარატებით.შესაძლებელია ძირის შემცირება ყოველგვარი წინსწრების გადახდის პირგასამტეხლოს გარეშე (გარდა ანუიტეტური ტიპის სესხისა), ძირის შემცირების შემთხვევაში იხდით   უკვე შემცირებულ ძირზე დარიცხულ პროცენტს,სესხის დაფარვის თავისუფალი გრაფიკი.საჭიროების შემთხვევაში კი საკრედიტო ხაზით განსაზღვრული ლიმიტის ათვისება. ასევე გთავაზობთ გადახდის ანუიტეტურ გრაფიკს, როდესაც სესხი იფარება  ეტაპობრივად, ძირითადი თანხისა და დარიცხული პროცენტის თანაბარი ყოველთვიური შენატანებით.

 

 ნივთების გატანის პირობები:

დაგირავებული ნივთების გატანა შესაძლებელია თანხის გადახდის შემდეგ: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.

 

სესხი გაიცემა ეროვნულ/უცხოურ ვალუტაში, იურიდიულ პირებზე. 

ჩვენი სერვისით მომსახურება შესაძლებელია  „გირო კრედიტის“ სათაო ოფისსა და ფილიალებში  ყოველდღე 24 საათის განმავლობაში.

 

 

       

        ოქროს შეფასება

 
სინჯი ფასი ვალუტა
375 25 GEL
500 46 GEL
585 56 GEL
750 68 GEL
900 82 GEL
958 87 GEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

იმ შემთხვევაში თუ გადაწყვეტთ შპს მისო „გირო კრედიტში“ ამა თუ იმ ფორმით თანხის განთავსებას,გთხოვთ, გაეცნოთ ქვემოთ მოცემულ გაფრთხილების ტექსტს და გაითვალისწინოთ: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „გირო კრედიტი“ არ არის ლიცენზირებული ბანკი და ბანკისგან განსხვავებით მასზე ვრცელდება მსუბუქი ზედამხედველობის რეჟიმი. მისი გაკოტრების შემთხვევაში, თქვენ შესაძლოა ვერ დაიბრუნოთ თქვენი თანხა.