სამომხმარებლო სესხი

სამომხმარებლო სესხი 
"გირო კრედიტი" სამომხმარებლო სესხზე საუკეთესო პირობას გთავაზობთ
ნებისმიერი მიზნობრიობით
აბალი საპროცენტო განაკვეთით 
სასურველ თანხას ადგილზე 40 წუთში მიიღებ

სესხი გაიცემა 500-დან 2000 ლარამდე, შემოსავლების დადასტურებით, ასევე  ფულადი გზავნილების საფუძველზე.

 

 

 

 

 იმ შემთხვევაში თუ გადაწყვეტთ შპს მისო „გირო კრედიტში“ ამა თუ იმ ფორმით თანხის განთავსებას,გთხოვთ, გაეცნოთ ქვემოთ მოცემულ გაფრთხილების ტექსტს და გაითვალისწინოთ: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „გირო კრედიტი“ არ არის ლიცენზირებული ბანკი და ბანკისგან განსხვავებით მასზე ვრცელდება მსუბუქი ზედამხედველობის რეჟიმი. მისი გაკოტრების შემთხვევაში, თქვენ შესაძლოა ვერ დაიბრუნოთ თქვენი თანხა.