რეპორტინგი

2016

2016 წლის ფინანსური ანგარიშგება და აუდიტის დასკვნა

ჩამოტვირთვა

2015

2015 წლის ფინანსური ანგარიშგება და აუდიტის დასკვნა

ჩამოტვირთვა

2014

2014 წლის ფინანსური ანგარიშგება და აუდიტის დასკვნა

ჩამოტვირთვა

2013

2013 წლის ფინანსური ანგარიშგება და აუდიტის დასკვნა

ჩამოტვირთვა

შეავსე განაცხადი

დაითვალე სარგებელი