fbpx

ვალუტის კონვერტაცია

"გირო კრედიტი"გთავაზობთ ვალუტის კონვერტაციას ქალაქში არსებული უმაღლესი საკურსო მაჩვენებლით.

საკონვერტაციო თანხის სიდიდიდან გამომდინარე შესაძლებელია ვალუტის კურსის ცვალებადობა, კლიენტის სასარგებლოდ.

                

ვალუტა თარიღი საათი ყიდვა გაყიდვა

კალკულატორი
ვალუტა ყიდვა გაყიდვა ეროვნული
USD 2.6700 2.6770 2.6753
EUR 2.8450 2.8600 2.8473
GBP 3.3100 3.3500 3.3337
RUB 2.7800 2.8300 2.8348
TRY 0.0780 0.0880 0.0822
AZN 1.5500 1.5700 1.5733

ზევით