fbpx

ვალუტის კონვერტაცია

"გირო კრედიტი"გთავაზობთ ვალუტის კონვერტაციას ქალაქში არსებული უმაღლესი საკურსო მაჩვენებლით.

საკონვერტაციო თანხის სიდიდიდან გამომდინარე შესაძლებელია ვალუტის კურსის ცვალებადობა, კლიენტის სასარგებლოდ.

                

ვალუტა თარიღი საათი ყიდვა გაყიდვა

კალკულატორი
ვალუტა ყიდვა გაყიდვა ეროვნული
USD 2.6750 2.6850 2.6783
EUR 2.8250 2.8350 2.8422
GBP 3.2450 3.2850 3.2852
RUB 2.6500 2.7500 2.7425
TRY 0.0900 0.1050 0.0977
AZN 1.5200 1.5700 1.5744

ზევით